cs:videokonference:reghwklient

Jak registrovat koncové HW zařízení

V případě HW videokonferenčního zařízení podporujícího protokol H.323 nás laskavě kontaktujte na adrese vidcon@cesnet.cz a uveďtě prosím nádledující údaje:

  • Identifikační jméno zařízení. Doporučujeme volit kombinaci instituce, umístění případně typu zařízení, například CVUT FEL D309 LS.
  • Umístění zařízení - adresu a mistnost. Případně o jakou jde místnosti posluchárna, jednací místnost či kancelář. Je-li zařízení přiděleno konkrétní osobě (personální jednotka) uvádějte konkrétního uživatele.
  • Kontakt (email, telefon) na osobu zodpovědnou za zařízení, nejlépe na technického pracovníka, který bude schopen součinnosti při konfiguraci a řešení problémů.
  • Typ zařízení a pokud možno stručný popis jeho instalace a využití, například zda je intergrováno do ovládacího sytému místnosti, jaké má zobrazovače, zda zapnuto stále (automaticky přijímá hovory).
  • IP adresa. Doporučený udaj který nám především slouží pro kontrolu.

Od nás následně obdržíte pokyny pro nastavení. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů, které evidujeme v souvislosti se zajišťováním služeb e-infrastruktury CESNET naleznete zde.

Pokud zařízení podporuje protokol SIP a chce ho využívat vyznačte prosím i tento požadavek. Chcete-li zařízení provozovat současně v obou protokolech, je třeba získat obě registrace. U moderních hardwarových videokonferečních zařízení je podpora obou protokolů běžná.

Last modified:: 2018/05/24 15:22