cs:app:ac:about

O službě

Webkonference v síti CESNET2 jsou založeny na námi spravované instanci systémů Zoom a Adobe Connect. Zoom je webkonferenční systém nabízející:

 • nevyžaduje nutně instalaci klienta - nástroj je možné použít i prostřednictvím webového prohlížeče
 • spojení hlasem - účastníci s mikrofonem mohou vysílat svůj hlas ostatním, účastníci s reproduktory mohou ostatní slyšet
 • spojení obrazem - účastníci s kamerou mohou vysílat svůj obraz ostatním
 • textový chat - účastníci mohou psát ostatním krátké textové zprávy do chatovacího okénka
 • sdílení pracovní plochy počítače - účastníci s operačním systémem MS-Windows mohou ostatním nasdílet buď okno konkrétního programu, nebo celou pracovní plochu svého počítače.
 • sdílená tabule
 • hlasování - správce místnosti může účastníkům povolit hlasovat
 • break-out místnosti - část účastníků může během meetingu odejít do oddělené místnosti a pak se vrátit zpět

Adobe Connect je webkonferenční systém vhodný pro schůzky pracovních skupin, kde je nutné interaktivně pracovat se sdílenými materiály, pořádání seminářů pro desítky až stovky uživatelů, distribuovanou výuku apod. Adobe Connect poskytuje následující funkce:

 • nevyžaduje instalaci klienta - nástroj funguje ve webovém prohlížeči. Na MS Windows, macOS a webových platformách je možné nainstalovat Adobe Connect aplikaci.
 • virtuální místnosti - účastníci se setkávají ve virtuální místnosti, která si pamatuje svůj stav i po opuštění všemi účastníky, je tedy možné se později vrátit a znovu si prohlédnout sdílené materiály
 • spojení hlasem - účastníci s mikrofonem mohou vysílat svůj hlas ostatním, účastníci s reproduktory mohou ostatní slyšet
 • spojení obrazem - účastníci s kamerou mohou vysílat svůj obraz ostatním
 • textový chat - účastníci mohou psát ostatním krátké textové zprávy do chatovacího okénka
 • sdílení obrázků, PDF, PowerPoint prezentací - účastníci mohou zobrazit ostatním obrázek v některém z obvyklých formátů (GIF,PNG,JPG), a PDF dokumenty nebo PowerPointové prezentace
 • sdílení MP3 zvukových záznamů - účastníci mohou ostatním přehrát zvuk ze souboru ve formátu MP3
 • sdílená tabule - účastníci mohou (i všichni zároveň) kreslit po společné tabuli
 • sdílení pracovní plochy počítače - účastníci s operačním systémem MS-Windows mohou ostatním nasdílet buď okno konkrétního programu, nebo celou pracovní plochu svého počítače. Ostatní účastníci mohou požádat o povolení vzdáleně program nebo plochu ovládat.
 • hlasování - správce místnosti může vytvořit hlasovací okénko, ve kterém účastníci mohou hlasovat

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů, které evidujeme v souvislosti se zajišťováním služeb e-infrastruktury CESNET naleznete zde.

Last modified:: 2021/07/16 11:02