cs:videokonference:about

Videokonferenční služby v síti CESNET2

CESNET poskytuje videokonferenční služby především ve formě infrastruktury pro jejich provozování a konzultací. Infrastruktura se skládá se signalizačních serverů pro H.323/SIP videokonference a sdílených prostředků.

Videokonfereční infrastruktura je tvořena servery obluhujícími vícebododové videokonference (MCU), servery zajišřujícími záznam a streaming videokonferencí (TCS) a dvěma gatekeepry. Vidcon gatekeeper obsluhuje videokonfereční terminály, MCU a TCS a je podřízen hraničnímu gatekeepru, který zprostředkovává spojení jednak do vnitřní SIP/IP telefonní sítě, ale především spojení do zahraníčí pomocí GDS. GDS je hierarchie institucionálních, národních a mezinárodních směrovacích prvků pro H.323 která primárně propojuje a videokonfereční zdroje vědeckovýzkumné komunity po celém světě. Pomocí GDS se tak lze dovolat na příklad na MCU zdroje a terminály v síti DFN, NIIF, SWITCH, ESNET a podobně. GDS využívá čísla ve mezinárodní formátu s prefixem 00 (například 00420950087999).

Last modified:: 2014/03/04 15:49