cs:videokonference:faq

Jak volat

Nejjednodušší způsob volání do videokonferenčních místností (na tzv Pexip MCU) je pomocí webového prohlížeče. Pro transport audia a videa používa UDP na portech 40000-49999, které je nutné mít povoleno na firewallu. Odkaz Vám přijde z rezervačního systému meetings nebo Vám ho zašle vlastník místnosti. Tato možnost je ideální nejen pro návštevníky (Guests) ale i pro vlastníky mísnosti (řídící schůze), protože mohou přes webového klienta například zatlumit mikrofon učastníka.
Adresa pro testovani je na uvodni stránce.

H.323

Pro volání v prostředí H.323 primárně využíváme telefonní čísla a jako záložní možnost IP adresy prvků (koncových HW zařízení, SW videokonferenčních klientů, centrálních prvků pro vícebodové konference MCU, záznamových zařízení apod.).

Jste-li registrování v naší infrastruktuře stačí pro vnitřní zdroje (jiná registrovaná koncová zařízení, konferenční místnosti na MCU) použít číslo v národním formátu. Pokud využíváte infrastrukturu jiné NREN (volné gatekeepery) nebo se potřebujete dovolat na zahraniční koncová zařízení použijte číslo formátu GDS (00mezárodní číslo). Stejně tak zvete-li k účasti na spojení ať jedno čí vícebodovém zahraniční partnery, vždy jim předávejte číslo ve formátu GDS (například GDS number: 00420950088888).

GDS je hierarchie institucionálních, národních a mezinárodních směrovacích prvků pro H.323 která primárně propojuje a videokonfereční zdroje vědeckovýzkumné komunity po celém světě.

SIP

Sdílené prostředky videokonferenční infrastruktury (MCU) jsou dosažitelné i přes protokol SIP. Návody jak volat najdete samostatné stránce. Jste-li registrováni na SIP serveru CESNETu stačí vám samotné číslo v národním formátu. Z jiných domén by mělo vyhovět URI sip:cislo@cesnet.cz (případně sip:cislo@sip.cesnet.cz).

Jak otestovat funkčnost HW zařízení nebo SW klienta

Nejjednodušeji pomocí spojení do testovací místnosti viz uvodní strana.

Last modified:: 2021/02/03 17:22