cs:app:ac:zoomterms

Podmínky poskytování služby ZOOM na CESNETu

  • Službu Zoom poskytuje sružení CESNET primárně pro výukové účely.
  • Služba Zoom je poskytována uživatelům e-infrastruktury zdarma. Základní účet si uživatel může založit přihlášením na https://cesnet.zoom.us/ pomocí Sign in with SSO (eduID.cz) s identitou ve své domovské organizaci. Základní účet dovoluje libovolně hostovat meetingy pro až 300 uživatelů omezené délkou trvání na 40 minut. K dispozici jsou licencované účty, které uožňují hostovat meetingy pro až 300 uživatelů bez časového omezení a dále webinářové licence pro až 500 uživatelů v meetingu. O licence je třeba požádat emailem. Kontakty jsou uvedené na služeb COVID-19 . Požádat je možné i na adrese vidcon@cesnet.cz.
  • Licence k Zoomovým účtům přidělujeme v rámci volných kapacit dlouhodobě. Webinářové licence přidělujeme po domluvě jen na dobu nutnou pro uspořádání konkrétního webináře nebo webinářů.
  • CESNET obnovuje licence Zoomu vždy k 10.5. daného roku. Licence obnovujeme vždy ve stávajících objemech tak, aby aktivní uživatelé měli licence k dispozici dlouhodobě.
  • Aktivním uživatelem se rozumí uživatel, který má přidělenou licenci a v předchozím roce vytvořil a hostoval alespoň nějaký meeting a dále uživatel se základním účtem, který se v předchozích 2 letech k instanci Zoomu na CESNETu alespoň jednou přihlásil.
  • Vyhrazujeme si právo neaktivním uživatelům s licencovaným účtem licenci odebrat tak, abychom maximalizovali využití dostupných licencí. Kontrolu užívání licencí provádíme minimálně jednou za rok vždy po skončení aktuálního semestru (tj. v lednu/únoru a případně v červenci/srpnu). Neaktivní uživatele o odebrání licence informujeme vždy emailem.
  • Základní účty neaktivních uživatelů po dvou a více letech od posledního přihlášení smažeme. Uživatel si může stejný základní účet znovu založit přihlášením na https://cesnet.zoom.us/.
Last modified:: 2023/05/09 18:54