cs:sip:pripojeni

Aktivní domény multidoménového SIP serveru

V současné době jsou na multidoménovém SIP serveru obsluhovány následující domény:

  • cesnet.cz,
  • fel.cvut.cz,
  • fjfi.cvut.cz,
  • tul.cz,
  • uvtuk.cuni.cz,
  • ics.muni.cz,
  • czu.cz.

Další informace k zřízení účtů a domén naleznete zde.

Seznam institucí

Toto je seznam členů sdružení CESNET jejichž telefonní čísla jsou dostupné va rámci SIP IP telefonie.

Instituce Prefix
ČVUT, CESNET Praha 224 35x xxx
CESNET CCM 234 680 [2-4]xx
CESNET IP 950 0xx xxx
VŠCHT v Praze 220 44x xxx
ČZU v Praze 224 38x xxx
JČU v Českých Budějovicích 387 77[0-4,6-9] xxx, 389 03[0-4,6-9] xxx 9. 5. 2023: Prefix 5 patří BC AV ČR, které má vlastní z internetu nedostupnou ústřednu
UK v Praze, rektorát 224 491 xxx
UK, Hydrobiologická stanice Velký Pálenec 224491940
UK, Pedagogická fakulta v Praze 221 900 xxx
UK, Filozofická fakulta v Praze 221 619 xxx
UK, Matematicko-fyzikální fakulta v Praze 221 91x xxx, 951 55x xxx
UK, Praha - Jinonice 251 080 xxx Po dobu rekonstrukce (2022) nedostupne
UK, Přírodovědecká fakulta 221 951 xxx
UK, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 495 067 xxx
UK, Lékařšká fakulta v Hradci Králové 495 816 XXX
VŠE v Praze 224 092 xxx, 224 094 [1-3]xx, 224 095 xxx, 224 098 xxx, 271 111 xxx
VŠE Jindřichův Hradec 384 417 [1-3]xx
Univerzita Pardubice 466 036 xxx, 466 037 xxx, 466 038 xxx
Univerzita Pardubice, Česká Třebová 465 533 006, 465 534 008
Technická univerzita v Liberci 485 35x xxx
Univerzita Hradec Králové 493 331 xxx, 493 332 xxx, 493 336 xxx
Univerzita Palackého v Olomouci 585 63x xxx
UJEP v Ústí nad Labem 475 28x xxx
ZČU v Plzni 377 63x xxx
VŠB-TU Ostrava 596 99x xxx, 597 32x xxx
Ostravská univerzita 597 09[0-5] xxx, 738 51x xxx
SLU v Opavě 553 684 xxx
SLU v Opavě, OPF v Karviné 596 398 xxx
AV ČR Praha - Slovanka 266 05[2-3] xxx
AV ČR Praha - FZÚ Cukrovarnická 220 318 xxx
AV ČR Praha - Mikrobiologický ústav 241 06x xxx, 296 44x xxx
AV ČR Praha - SSČ 221 403 xxx
AV ČR Praha - Geofyzikální ústav 267 103 [0,1,3]xx
AV ČR Praha - Geologický ústav 233 087 2xx
AV ČR Praha - Ústav chemických procesů 220 390 xxx, 296 780 xxx
AV ČR Praha - Ústav pro českou literaturu 222 828 xxx, 234 612 xxx
AV ČR Praha - Ústav organické chemie a biochemie 220 183 [1-5]xx
AV ČR Praha - Masarykův ústav 286 010 1[1-3]x
AV ČR Praha - Ústav teoretické a aplikované mechaniky 225 443 [235]xx
AV ČR Telč - Ústav teoretické a aplikované mechaniky, Centrum Telč 567 225 3xx
AV ČR UMG - BIOCEV Vestec 325 873 xxx
AV ČR Brno - Biofyzikální ústav 541 517 xxx
AV ČR Brno - Ústav fyziky materiálů 532 290 [3,4,7]xx
AV ČR Brno - Ústav přístrojové techniky 541 514 xxx
AV ČR Nový Hrádek - Mikrobiologický ústav 491 418 5xx
Centrum výzkumu globální změny AV ČR - Czechglobe 511 192 [2-3]xx
JAMU v Brně 542 591 xxx, 542 592 xxx
Masarykova univerzita v Brně 549 49x xxx
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 545 13x xxx
VUT v Brně 541 14x xxx
VFU Brno 541 561 xxx, 541 562 xxx, 541 563 xxx
UTB ve Zlíně 576 03x xxx
Last modified:: 2024/05/28 20:30