cs:streaming:howto_player

HTML5 přehrávač

Všeobecné poznámky

Pokud chcete využít HLS nebo DASH, nepoužívejte pro zvuk kodek MP3 - nemá podporu v Chrome.

Příklad přehrávače

Živé vysílaní - příklad s flowplayer 7
Vysílaní ze záznamu - příklad s flowplayer 7, příklad s wowzaplayer

Upravit je třeba následující:

  • title stránky a přehrávče - tj. na dvou místech
  • background - url obrázku na pozadí (nebo zakomentovat)
  • embed iframe url nebo embed nastavit na off
  • vlastni url streamu

URL streamu

Jméno aplikace použité níže jste získali při zřizování služby a obvykle vychází z označení organizace. Pro živé vysílání je url streamu

"//server5.streaming.cesnet.cz/jmeno_aplikace/jmeno_streamu/playlist.m3u8"

Pro vysílání ze záznamu používáme dvě url pro různé technologie, které ale liší až za posledním lomítkem.

"//server5.streaming.cesnet.cz/vod/_definst_/jmeno_aplikace/jmeno_adresare/mp4:jmeno_souboru.mp4/playlist.m3u8"
"//server5.streaming.cesnet.cz/vod/_definst_/jmeno_aplikace/jmeno_adresare/mp4:jmeno_souboru.mp4/manifest.mpd" 
Last modified:: 2017/07/24 15:52