cs:sip:hw_klienti:symbian

Nastavení telefonu Nokia E series pro SIP

Nastavení SIP klienta

V telefonech Nokia E series je již integrovaný SIP klient, který podporuje DNS SRV záznamy. V následujícím návodu jej budeme připojovat prostřednictvím sítě eduroam (což není nezbytně nutné, ale je potřeba toto zohlednit v poli Výchozí přístupový bod).

Pro nastavení se snažte postupovat podle níže zobrazených snímků obrazovky s tím, že uveďte správné uživatelské jméno a případně i domény.

Verze Symbian S60v3 FP1

Stistkněte klávesu Menu → Nástroje → Nastavení → Připojení

Nastavení SIP → Zvolit → Nový profil SIP → Použít výchozí profil

Nazvěte jej jak uznáte za vhodné → a nastavte hodnoty odpovídající nastavení vaší SIP sítě (je nutné nastavit položku Veřejné uživ. jméno):

Profil služby:       IETF
Výchozí přístupový bod:  eduroam
Veřejné uživ. jméno:    login@domena.cz
Registrace:        Podle potřeby
Použít zabezpečení     Ne

A přejděte na nabídku Proxy server

Ujistěte se, že není nic vyplněno a vraťte se na nabídku Registrační server

V položce registrační server nastavte podle obrázků tyto hodnoty:

Adresa reg. serveru:    domena.cz
Oblast:          domena.cz
Uživatelské jméno:     login
Heslo:           vaše heslo        
Typ připojení:       Automaticky
Port:           5060

Poznámka: Pokud doména domena.cz nedisponuje DNS SRV záznamy, vyplňujte vždy přímo celou adresu vašeho registračního serveru (např. sip.domena.cz).

Nastavení výchozího profilu internetového telefonu

Stistkněte klávesu Menu → Nástroje → Nastavení → Připojení

Vyberte nabídku Internetový telefon a stiskněte klávesu Volby a vytvořte nový profil

Tento přejmenujte z Výchozí např. na Cesnet SIP. V položce Profily SIP by měl být vyplněn profil CESNET SIP. Pokud není, zvolte jej

Nastavení výběrové klávesy pro přímý přístup k SIP klientovi

Pokud hodláte používat SIP klienta ve svém telefonu častěji, můžete si nastavit na jednu z výběrových kláves Internetový telefon.

Stiskněte klávesu menu → Nástroje → Nastavení → Obecné

Přizpůsobení → Pohotovostní režim → Kláves. zkratky

A nastavte na jednu z výběrových kláves aplikaci Internetový telefon

Nastavení výchozího volání

Pokud je aktivní a zaregistrovaný SIP klient v telefonu, je možné zajistit to, že veškeré volání budou primárně směrována pomocí Internetového volání.

Stiskněte Menu → Připojení → Internetový telefon

Vyčkejte, než telefon prohledá přístupové sítě, stiskněte tlačítko volby a přejděte na nastavení. Nastavte výchozí typ volání na Internetové volání

V této chvíli bude telefon vždy, když bude připojen a zaregistrován na SIP serveru primárně volat pomocí Internetového volání.

Verze Symbian S60v3 FP2

Stistkněte klávesu Menu → Ovládací panel → Nastavení → Připojení

Přejděte na volbu Nastavení SIP a vytvořte nový profil

Použijte výchozí profil a vyplňte svoje údaje k SIP serveru

Následně přejděte na volbu Proxy server a vyplňte svoje údaje k SIP serveru

Stejně tak i v nastavení Registrační server

V menu Ovládací panel zvolte Nastavení sítě a pak Advanced VoIP settings (pozn. pokud v menu chybí volba Advanced VoIP settings, stáhněte si SIP Voip Settings Tool verze 3.x z WWW Nokie, naistalujte a restartujte)

Zvolte Create new service zvolte profil vytvořený výše. Jakmile jej zvolíte, automaticky se v telefonu aktivuje služba Internetového volání

Aktivace a deaktivace internetvého telefonu

Přejděte na položku Skenování WLAN. Jakmile bude nalezena některá z připojovacích síti, stiskněte opět výběrovou klávesu a první v nabídce bude Zapnout službu CESNET SIP

Nyní se služba Internetového volání zaktivuje

Stejným způsobem se služby Internetového volání deaktivuje

Provedení internetového volání

Nyní je možné provést Internetové volání např. vytočením čísla a stiskem tlačítka Int. volání

nebo z Kontaktů zvolení položky Internetové volání

Last modified:: 2016/11/22 15:11