cs:meetings:howto

Úroveň ověření

Vytvořit novou místnost nebo zarezervovat kapacitu pro existující místnost může pouze přihlášený uživatel, který má určitou úroveň ověření. Pokud se Vám zobrazuje vedle Vašeho jména v horní části stránky, znamená to, že Váš účet pomocí kterého jste přihlášení, nesplňuje požadovanou úroveň ověření. V tomto případě máte dvě možnosti:

Požádat Vašeho poskytovatele identity, aby Vás dodatečně ověřil (např. pokud máte identitu z hostelu, postupujte podle tohoto návodu). Požádat administrátory systému, aby Vám explicitně umožnili vytváření místností a rezervace kapacit.

Místnosti

Při vytváření nové virtuální místnosti si můžete vybrat mezi dvěma typy místností:

1. Jednorázová místnost

Jednorázová místnost slouží k uskutečnění jednoho konferenčního hovoru a jeho maximální doba je omezena v řádu dnů. Místnost je účastníkům k dispozici po celou zarezervovanou dobu a po jejím uplnynutí je odstraněna. Pokud si vícekrát po sobě zarezervujete jednorázovou místnost, můžete dostat přidělené místnosti s různými identifikátory (např. různé názvy, H.323 čísla a Adobe Connect adresy).

Jednorázovou místnost si můžete představit jako místnost se stolem a určitým počtem židlí, kterou jste si předem zarezervovali pro Vaši schůzi. Účastníci mohou v určenou dobu přijít, sednout si a schůze může začít. Před uplynutím zazervované doby musíte místnost opustit, aby mohla být využita pro další účely. Pro různé schůze můžete dostat přiděleny různé místnosti (např. pro první schůzi Místnost X a pro druhou schůzi Místnost Y).

Místnost X Jednorázová místnost pro 4 účastníky

Místnost Y

Jednorázová místnost pro 8 účastníků

2. Permanentní místnost

Permanentní místnost slouží k uskutečnění více konferenčních hovorů (např. pravidelné schůze). Místnost může být vytvořena pro delší časové období (v řádu let), ale po celou dobu není účastníkům k dispozici. Pro každý konferenční hovor uskutečněný v permanentní místnosti je potřeba zarezervovat kapacitu, která určuje kolik účastníků se bude moci do místnosti připojit. Výhodou permanentní místnosti je, že tato místnost dostane jednorázově přiděleny identifikátory (název, H.323 číslo nebo Adobe Connect adresu) a tyto identifikátory se po celou dobu existence místnosti nemění (samozřejmě pokud o změnu nepožádáte). Tedy identifikátory místnosti jsou stejné pro všechny konferenční hovory, které se v ní odehrajou.

Permanentní místnost si můžete představit jako místnost, v které je umístěn stůl, ale nejsou zde žádné židle. Účastníci tedy nemohou kdykoliv přijít, sednout si a začít schůzi, ale někdo jim musí pro každou schůzi nejdříve „připravit židle”.

Moje místnost Permanentní místnost

Jakmile připravíte do místnosti židle (zarezervujete požadovanou kapacitu), účastníci mohou do místnosti vstoupit, usadit se a schůze může začít. Pro každou schůzi můžete připravit různý počet židlí. Místnost je umístěna stále ve stejné budově na stejném místě a je neměnně označena (cedulkou Moje místnost) a tedy všechny schůze se odehrávají na stejném místě.

Moje místnost Kapacita pro 4 účastníky

Moje místnost

Kapacita pro 8 účastníků

Zdroje

Rezervační systém spravuje hardwarové a softwarové vybavení (jednotně označované jako zdroje), které umožňují vytváření a správu virtuálních místností. Každý zdroj disponuje pouze omezeným počtem licencí, které mohou být v jednom okamžiku využity. Např. pokud se chcete připojit do Adobe Connect místnosti, zdroj musí mít pro Vás k dispozici alespoň jednu volnou licenci, jinak Vám nedovolí se připojit. Připojením se do místnosti tuto licenci spotřebujete a Vaše opuštění místnosti ji zase uvolní. Aby bylo možné každé místnosti garantovat, že se do ní bude moci připojit uřčitý počet účastníků, je nutné tyto licence na zdrojích dopředu rezervovat. Z tohoto důvodu je potřeba explicitně rezervovat požadovanou kapacitu každé místnosti (např. při vytváření jednorázové místnosti nebo při rezervaci kapacity pro permanentní místnost).

Zdroj si můžete představit jako budovu, v které se nachází několik místností, a omezený počet licencí si můžete představit jako židle nacházející se v této budově, které je možno mezi jednotlivými místnostmi přesouvat. V každé místnosti se tedy v různou dobu může nacházet různý počet židlí. Aby si ale účastníci schůzí v jednotlivých místnostech měli kde sednout, je potřeba tyto židle dopředu zarezervovat jinak by na ně nemusely zbýt.

V budově se může nacházet např. 20 židlí

Poslední úprava: 2014/05/27 11:04