cs:index

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:index [2020/04/03 20:17]
Jan Růžička [Videokonferenční a webkonferenční služby sítě CESNET2]
cs:index [2020/04/05 22:01] (aktuální)
Jan Růžička [Videokonferenční a webkonferenční služby sítě CESNET2]
Řádek 9: Řádek 9:
 Rezervovat kapacitu Pexipu a Adobe Connect si můžete na [[https://​meetings.cesnet.cz|meetings.cesnet.cz]]. Zoom je dostupný na [[https://​cesnet.zoom.us|cesnet.zoom.us]] a žádost p přídělení licence opravňující k schůzkám delším než 40 minut se obratťe na kontakty uvedené na stránce [[https://​www.cesnet.cz/​sluzby/​covid19/​|služeb COVID-19 ]] Rezervovat kapacitu Pexipu a Adobe Connect si můžete na [[https://​meetings.cesnet.cz|meetings.cesnet.cz]]. Zoom je dostupný na [[https://​cesnet.zoom.us|cesnet.zoom.us]] a žádost p přídělení licence opravňující k schůzkám delším než 40 minut se obratťe na kontakty uvedené na stránce [[https://​www.cesnet.cz/​sluzby/​covid19/​|služeb COVID-19 ]]
  
-Oficiální vyjádření ZOOM k aktuálním [[https://​blog.zoom.us/​wordpress/​2020/​04/​01/​a-message-to-our-users/​|bezpečnostním otázkám]] (zoombombing,​ šifrování,​ Facebook) ​naše [[cs:​app:​zoomsecurity|vyjádření]].+Oficiální vyjádření ZOOM k aktuálním [[https://​blog.zoom.us/​wordpress/​2020/​04/​01/​a-message-to-our-users/​|bezpečnostním otázkám]] (zoombombing,​ šifrování,​ Facebook)naše [[cs:​app:​zoomsecurity|vyjádření]] ​a úvaha bezpečnostních expertů [[https://​medium.com/​@0xamit/​zoom-isnt-malware-ae01618e2046|“Zoom is not malware"​]] na serveru medium.
  
  
Poslední úprava: 2020/04/05 22:01